Χρήσιμα τηλέφωνα

ΔΗΜΟΙ

www.ilion.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ - 2132030000

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 2102618642 & 2102614145

Α΄ ΚΑΠΗ - 2102620001

Β΄ ΚΑΠΗ - 2102102638951

Γ΄ ΚΑΠΗ - 2102627822

Δ΄ ΚΑΠΗ - 2102105061531

Ε΄ ΚΑΠΗ - 2105782956

ΣΤ΄ ΚΑΠΗ - 2102626527

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1Ος - 2102639105

2Ος - 2102626200

3Ος - 2105781900

4Ος - 2102610344

5Ος - 2105751659

6Ος - 2102618810

7Ος - 2102631900

8Ος - 2102625942

9Ος - 2102610586

ΚΕΠ - 2132037900 έως 909

ΔΗΜ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - 2102691502

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 2132030020 - 021

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ « ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 2102637395

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ - 2105010074

ΕΚΑΒ - 2102624187

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ - 2102649920

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - 2102690021

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - 2132030001

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - 2105762550

www.agan.gov.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – 2132039900 – 2132039901

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2102633800

Α΄ ΚΑΠΗ – 2102690170 & 2102637844

Β΄ ΚΑΠΗ – 2102316100

Γ΄ ΚΑΠΗ – 2102614033

Δ΄ ΚΑΠΗ – 2108542773

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1Ος - 2102610198

2Ος - 2102631300

3Ος - 2102620800

4Ος - 2108319606

5Ος - 2102388686

ΚΕΠ – 2108323617 & 2108321773

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ – 2102614400

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – 2102692016

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ 2102638997 & 2102690644

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» 2102690511 & 2102635689

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2102693784

www.kamatero.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – 2132023600 & 2102384500

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2132023620

1Ο ΚΑΠΗ - 2102315240

2Ο ΚΑΠΗ - 2102382922

3Ο ΚΑΠΗ - 2102316340

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1Ος - 2102312353

2Ος - 2102313900

3Ος - 2102383976

4Ος - 2102314680

ΚΕΠ - 2132060300-320

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2132023604

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 2132023609

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2102323528

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 2102382510

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ – 2102314900

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ - 2102314919

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – 2102314103-4

www.petroupoli.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – 2132024400 – 2132024414 & 2105065400

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2132024401

Α΄ ΚΑΠΗ – 2105060547 & 2105024222

Β΄ ΚΑΠΗ – 2105054601

Γ΄ ΚΑΠΗ – 2105052511

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1Ος - 2105056970

2Ος - 2105057294

3Ος - 2105021000

4Ος - 2105022267

5Ος – 2105012400

6Ος - 2105028305

7Ος - 2105014360

ΚΕΠ – 2132031800 & 2105065720

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - 2105057770

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - 2105061421

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - 2105063710

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - 2105025250

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 2105059604

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΝΙΣ - 2105058886

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ - 2105012402

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ - 2105055325

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - 2105062961

ΔΑΟΠ - 2105062961

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ - 2105023463

ΘΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ - 2105012391

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - 2105054860

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 2105065668

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - 2105022877

Β΄ ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΚΥΩΝ - 2105024234

Γ΄ ΓΗΠΕΔΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ - 2105018289

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - 2105059030

ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ – 2105021300

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - 2105065653

www.peristeri.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – 2105744000

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2105711351 &2105758555

1Ο ΚΑΠΗ - 2105753181

2Ο ΚΑΠΗ - 2105714430

3Ο ΚΑΠΗ – 2105740590

4Ο ΚΑΠΗ - 2105750749

5Ο ΚΑΠΗ - 2105727448

6Ο ΚΑΠΗ – 2105722834

7Ο ΚΑΠΗ - 2105738554

8Ο ΚΑΠΗ – 2105777102

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

2105701077, 2105701085 & 2105719361

ΟΚΑΔΗΠ – 2105742313 & 2105743376

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ» - 2105786888

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – 2105753181 & 2105747888

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - 2105755685

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ - 2105755686

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - 210-5655654 & 2105762742

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΧΩΡΑΦΑΣ» - 2105749500

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ - 2105773962

ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – 2105062951 & 2105025380

ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΤΡΟΜΗΤΟΥ - 2105712894

www.dimosfilis.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – 2102410700

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2102411444

ΚΕΠ – 2102411356

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – 2102411356

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – 2102412025

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΟΦ - 2102412940

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – 2102411606

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – 2102411975

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – 2102412000

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – 2102415301 -2

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2102415450 -457

ΚΗΦΗ – 2102310615

Α΄ ΚΑΠΗ – 2102322630

Β΄ ΚΑΠΗ – 2102445438

Γ΄ ΚΑΠΗ – 2102387587

Δ΄ ΚΑΠΗ - 2102321265

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1Ος - 2102460800

2Ος - 2102317028

3Ος - 2102464330

4Ος - 2102461368

5Ος – 2102443538

6Ος - 2102466499

ΚΕΠ – 2132060200 -10

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 2102415370 -7

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - 2102415301

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ - 2102400005

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – 2102415433 -4 & 2102415382

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – 2102415461 -3

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – 2102415328 -9

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ - 2102415423

ΚΥΠΕΚΟ (κέντρο ευπαθών κοινωνικών ομάδων) - 2102445778

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – 2102400890 – 2102415543

ΚΔΑΠ - 2102321015

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – 2102415468

www.zefiri.gov.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – 2132038801

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2132038804

ΚΑΠΗ – 2102386903

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1Ος - 2102312962

2Ος - 2102475115

3Ος - 2102475078

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2102471020

ΚΕΠ – 2102319180

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - 2102319054

ΔΗΜ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - 2132038801

www.dimosliosion.gr

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – 2132042700 -701

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2132042807 -808 -809

1o ΚΑΠΗ – 2102470872

2o ΚΑΠΗ – 2102483699

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1Ος - 2102483740

2Ος - 2102483741

3Ος - 2102484056

4Ος - 2102486672

5Ος – 2102480936

6Ος – 2102480934 -5

ΚΕΠ – 2102060100

ΚΕΚ – 2102486035 – 2102482697

ΚΕΝΕ – 2102484694

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ - 2102474376 & 2132042819 820

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – 2102484942 – 2102484453

ΞΕΝΙΟΣ – 2132042789 -790 -791

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – 2102480855

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – 2132047769

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - 2102486775

www.haidari.gr

 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – 2132047200

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 2132047215

Α΄ ΚΑΠΗ 2105812080

Β΄ ΚΑΠΗ 2105321631

Γ΄ ΚΑΠΗ 2105315608

Δ΄ ΚΑΠΗ - 2105326446

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1Ος - 2105819381

2Ος - 2105810314

3Ος - 2105810835

4Ος - 2105817300

5Ος – 2105820189

Πρώην ΙΒΣΑ Παιδικός Σταθμός - 2105816951

ΚΕΠ – 2105132004

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – 2132047253

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

2132047295 & 296

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – 2105819601 - 2105819610

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΠΑΛΑΤΑΚΙ» - 2132047269 - 2105821639

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Πρώην ΝΕΛΕ) - 2105814855

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ - 2105822074

www.agiavarvara.gr

 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – 2132019300

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ – 2132019365 & 366

Α΄ ΚΑΠΗ – 2105690075

Β΄ ΚΑΠΗ – 2105691161

Γ΄ ΚΑΠΗ – 2105696511

ΚΗΦΗ - 2105695378

ΚΕΦΑ - 2105691161

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - 2105621812

ΚΕΠ – 2105613030

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ – 2105690075

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – 2105402307 -09

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – 2105620745 & 1969

ΚΔΑΠ – 2105697223 4 & 2105621812

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ – 2105697223 -4

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Ν. ΧΑΧΛΑΚΗΣ» - 2105699423

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ -

«INTERNET CAFÉ MELISSA» - 2105696174

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – 2105690436

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – 2105697474 & 2105442377

ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝ/ΦΟΣ – 2105698855 & 2105697224

www.egaleo.gr

 

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ – 2132044800 & 2105314771

ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ- 2132044804 -805 -806 & 2105315667 -668

ΚΕΠ Κεντρικό – 2105988115

ΚΕΠ Α΄ Παράρτημα – 2105311974

ΚΕΠ Β΄ Παράρτημα – 2105622632 & 2105622475

Α΄ ΚΑΠΗ – 2105985678

Β΄ ΚΑΠΗ – 2105693379

Γ΄ ΚΑΠΗ – 2105913722

Δ΄ ΚΑΠΗ – 2105611260

Ε΄ ΚΑΠΗ - 2105980611

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

1Ος - 2105981368

2Ος - 2105610291

3Ος - 2105905003

4Ος - 2105907240

5Ος – 2105909742

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ – 2105319740

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «Αλέξης Μινωτής» - 2105311168

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ – 2105616883

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ – 2105314456

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ « Γιάννης Ρίτσος» - 2105907060

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΔΠΟ) – 2132044815 -816 & 2132044854

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΔΑΟ) – 2105315495

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – 2105981292

ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – 2105902440 & 2105906204

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - 2105903110

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμεση δράση Αστυνομίας 100
Πυροσβεστική υπηρεσία 199
Αμεση επέμβαση λιμενικού σώματος 108
Αντιτρομοκρατική υπηρεσία 170
Δίωξη ναρκωτικών 109
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτατης ανάγκης 112
Συντονιστικό κέντρο αντιμετώπισης πυρκαγιών δασών 191
Τουριστική αστυνομία 171
Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών
Τμήμα Τροχαίας Πειραιά 210 4113832-3
ΕΛΠΑ - Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων http://www.elpa.gr 10400,
210 6068800
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών http://www.noa.gr
Α.Σ.Ε.Π 210 8706100-200
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας http://www.gscp.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210 3359900
Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ - Ένωση καταναλωτών http://www.ekpizo.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210 3304444
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) http://www.kep.gov.gr 1564
Συνήγορος καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210 6460862,
210 6460814,
210 6460612,
210 6460734,
210 6460458
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πολίτη 1502

Υπερνομαρχία Αθηνών - Πειραιώς http://www.ypernomarxia.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210 6984147
Αθηνών http://www.nomarxia.gr 213 2064100, 1539
Ανατολικής Αττικής http://www.atticaeast.gr 213 2005100
Δυτικής Αττικής http://www.nada.gr 210 5561275
Πειραιώς http://www.nomarhiapeiraia.gr 210 4148516,
1570,
800 11 405060

Site : http://www.dei.gr / Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Βλάβες Αθηνών 10503
Βλάβες Πειραιώς 10504
Βλάβες Περιστερίου 10505
Βλάβες Μεσογείων 10506
Βλάβες Ελευσίνας 10507
Βλάβες Φιλ.-Κηφισιάς 10508
Βλάβες Καλλιθέας 10509

Site : http://www.eydap.gr / Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Κέντρο ΕΥΔΑΠ 1022,
210-214.4056

Site : http://www.ote.gr
Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 134
Κέντρο αναγγελίας βλαβών 121, 13888
Κέντρο εξυπηρέτησης κουφών 18855
Πληροφορίες τηλεφωνικού καταλόγου 11888
Συνδιαλέξεις εσωτερικού 129
Συνδιαλέξεις εξωτερικού 139
Δελτίο καιρού Ελλάδος και ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αττικής 14944
Κτέο (Αθηνών, Θεσ/κης, Πατρών) 14944
Ώρα Ελλάδος 14844

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ http://www.ametro.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210 6792399
Η.Λ.Π.Α.Π. (Τρόλεϊ) http://www.athens-trolley.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210 2583300-6
Η.Σ.Α.Π. http://www.isap.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
(Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομός Πειραιά - Κηφισιάς)
210 3248311-17
Ο.Α.Σ.Α. http://www.oasa.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210 8200999
Ο.Α.Σ.Α. : Πληροφορίες δρομολογίων αστικών λεωφορείων 185
Προαστιακός : Πληροφορίες επιβατών http://www.proastiakos.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210 5272000
ΤΡΑΜ http://www.tramsa.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210 9978000,
210 9978035,
210-99.78.057
Ε.ΘΕ.Λ. http://www.ethel.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210 4933002,
210 4918788

Υπηρεσία πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πελατών 1110
Πληροφορίες δρομολογίων 14944

Πληροφορίες δρομολογίων 14505, 14944
Σταθμός Κηφισού 210 5124911
Σταθμός Λιοσίων 210 8317109
Πληροφορίες δρομολογίων Ν. Αττικής 210 8808080

Δρομολόγια πλοίων 14944
Πειραιά 210 4593000
Ραφήνα 22940 22300
Λαύριο 22920 25249
Αγ. Κωνσταντίνος 22350 31759
Ηγουμενίτσα 26650 99460

Διεθνής αερολιμένας Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" http://www.aia.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210-3530.000
Δρομολόγια αεροπορικών γραμμών 14944
Aegean Airlines http://www.aegeanair.com
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
801 11 20000
Ολυμπιακή αεροπορία http://www.olympicairlines.gr
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
210 9666666
Αστυνομία αεροδρομίου 210 3536919
Τροχαία αεροδρομίου 210 3536899

MEGA METROPOLITAN 210 6616500
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΡΑΔΙΟ ΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΕ 212 1018300,
210 4115200
ΕΞΠΡΕΣ 210 9943000
ΙΚΑΡOΣ 210 5152800,
6949445763
ΚOΣΜOΣ 18300,
210 5200020
PLANET 210 5123333,
210 4115200
ΚΗΦΙΣΙΑ 210 8084000
ΠΑΡΘΕΝΩΝ 210 5323300
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 210 4182333
ΠΡΩΤOΠOΡΙΑ 210 2221623
ΕΥΡΩΠΗ 210 5020357
ΓΛΥΦΑΔΑ 210 9605600
ΑΠΟΛΛΩΝ 210 3636508

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 210- 5301326, 7.

ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ: Μεσογείων 24, 11527 Γουδή, Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 213- 2009826,φαξ: 210-7774127.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 210-4920020.

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ: Γραμματεία, τηλ.: 210-8923021.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 210-3381145.

ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 210-5831045, 210-5831053, 210-5831076.

ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 210-5404100.

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 210-2314101.

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 210-6402123.

ΕΛΠΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 210-6494105.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 210-7201190.

ΘΡΙΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ. 210-5534525.

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 210-6414912.

ΛΑΪΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 210-7456557.

ΜΕΤΑΞΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 210-4284444-54.

ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 210-2502108.

ΝΟΣ. ΣΥΓΓΡΟΥ δερματολογική 210-7265000 Δραγούμη 5 Αθήνα 16121

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Θηβών, Γουδί 11527

Περ. Γεν. Νοσ. Νοσημ. Θώρακος Λ. Μεσογείων 152 210/7778611-19
ΣΩΤΗΡΙΑ Αθήνα 15227

Περ. Γεν. Νοσ. Αττικής Σισμανογλου 1 210/8039911
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Μαρούσι 15126 210/8039001

Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτους 8 210/8036200
ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Π. Πεντέλη 15236

Παιδοψυχιατρικό Νοσ. Αττικής Διασταύρωση Ραφήνας 22940/77777
ΝΤΑΟΥ 19009 22940/77792

Ογκολογικό Νοσ. Κηφισιάς Καλυφτάκη 145 210/2388790-2
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Ν. Κησισιά 14564 210/2388788-9

Περ. Γεν. Νοσ. Νίκης 2 210/6280000
ΚΑΤ Κηφισιά 14561

Ψυχιατρικό Νοσοκ. Αττικής Λ. Αθηνών 360 210/5388899
ΔΑΦΝΙ Χαϊδάρι 12462

Ψυχιατρικό Νοσοκ. Αττικής Ιερά Οδός 343 210/5404100
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ Χαϊδάρι 12461

Περ. Γεν. Νοσ. Πειραια Αφεντούλη & Τζανή 210/4519411-9
ΤΖΑΝΕΙΟ Πειραιάς 18536

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 2310-969337.

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 2310-493439 και 2310-493421.

ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Τμήμα Γραμματείας, τηλ.: 2310-886317.

ΑΧΕΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 2310-993776 και 2310-993773.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 2310-693125 ή τηλ. κέντρο: 2310-693000.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 2310-350161.

ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 26410-27066.

ΑΙΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 26910-59431.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Γραμματείας, τηλ.: 25510-76434, 25510-76446.

ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Γραμματείας, τηλ.: 23310-51107.

ΒΟΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 24210-77626.

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 23430-41411.

ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Γραμματείας, τηλ.: 24623-50314.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 26510-99549 και 26510-99553.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 22310-63649, 22310-63653

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 2810-542067 και 2810-392238, www.pepagnh.gr.

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 28420-90205.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 26510-80601.

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 26510-99549, 99553.

ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 2510-292486, 92487.

ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ TO ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 22430-23025. εσωτ 329.

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 23510-57243.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 26610-88217.

ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 26610-36105, 86145.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ. : 26710-22515.

ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού,  τηλ.: 23410-38630.

ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ: Τμήμα Γραμματείας, τηλ.: 24610-67812, 67634.

ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ: Γραμματεία, τηλ.: 27360-20014.

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 27610-24051, εσωτ. 179, ή 27610-22005.

KΩ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 22420-22126 και 22420 –54222.

ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 2410-560331.

ΛΕΡΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Γραμματεία, τηλ.: 22470-23300 και 22470-23251, εσωτ. 191 ή 194.

ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 26450-38264, 38330.

ΜΟΛΑΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 27320-22667, 27320-22446, εσωτ. 184.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 22510-26710.

ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 27520-98165.

ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΡΙΟ): Τμήμα Προσωπικού, 2610-999407.

ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ:. 2610-227867.

ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ: Γηροκομείου 118, 26226 Πάτρα, Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 2613-600319.

ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 26820-46302.

ΠΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 26210-82391 και 82750.

ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Τμήμα Προσωπικού, τηλ.: 28310-87100 και 28310-87260.

ΡΟΔΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Γραμματεία,  τηλ.: 22410-80147 και 80128.

ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 23210-94782.

ΣΠΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γραμματεία, τηλ.: 27310-93126.

ΣΥΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ: Γραμματεία, τηλ.: 22810 96533.

ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ: Γραμματεία, τηλ.: 2710-371704.

ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ : Γραμματεία, τηλ.: 26640-60268, 60212.

ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 28210-30700, εσωτ. 142, και 28210-30742.

ΧΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ: Γραφείο Προσωπικού, τηλ.: 22710-50108.

METROPOLITAN ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Διεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου & Ελ.Βενιζέλου 1
Πόλη: ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ T.K.: 18547 Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2104809000 Φαξ: 2104814887
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.metropolitan-hospital.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Διεύθυνση: Μεσογείων 107
Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: 11526 Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2106972000 Φαξ: 2106972200
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.dunant.gr

ΜΗΤΕΡΑ - ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διεύθυνση: Λεωφ.Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού 6
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ T.K.: 15123 Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2106869000 Φαξ: 2106896782
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.mitera.gr

ΛΗΤΩ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
Διεύθυνση: Μουσών 7-13
Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: 11524 Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2106902000 Φαξ:
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.leto.gr

ΙΑΣΩ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ
Διεύθυνση: Λεωφ.Κηφισίας 37-39
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ T.K.: 15123 Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2106184000 Φαξ: 2106184158
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.iaso.gr

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: Διστόμου 5-7
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ T.K.: 15125 Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2106198100-120 Φαξ: 2106198555
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.iatriko.gr

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Διεύθυνση: Αθανασιάδου 9,πάροδος Σούτσου
Πόλη: ΑΘΗΝΑ T.K.: 11521 Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2106416600 Φαξ: 2106416555
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.euroclinic.gr

MEDITERRANEO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Διεύθυνση: Ηλείας 10-12
Πόλη: ΓΛΥΦΑΔΑ T.K.: Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2109628167 Φαξ: 2109615772
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.mediterraneohospital.gr

ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ T.K.: 15123 Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2106867000 Φαξ: 2106845089
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.hygeia.gr

ΙΑΣΩ GENERAL
Διεύθυνση: Λεωφ.Μεσογείων 264
Πόλη: ΧΟΛΑΡΓΟΣ T.K.: 15562 Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2106502000 Φαξ: 2106541267
Site : www.iaso.gr

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ COSMOS
Διεύθυνση: Λεωφ.Κηφισίας 125-127
Πόλη: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ T.K.: 11524 Νομός: Αττικής
Τηλέφωνο: 2106914300, 2106990556 Φαξ:
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.eyes.gr


ΥΓΕΙΑ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
Διεύθυνση: 19ης Μαϊου 151
Πόλη: ΔΡΑΜΑ T.K.: 66100 Νομός: Δράμα
Τηλέφωνο: 2521032120

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διεύθυνση: Χωριστή
Πόλη: ΔΡΑΜΑ T.K.: 66100 Νομός: Δράμα
Τηλέφωνο: 2521042699

ΣΩΤΗΡΑΣ - ΝΙΚ.ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Κομνηνών 1
Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ T.K.: 68200 Νομός: Έβρου
Τηλέφωνο: 2551028085

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Διεύθυνση: Πανόραμα
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T.K.: 55236 Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310380000 Φαξ: 2310341828
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.klinikiagiosloukas.gr

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διεύθυνση: Εξοχή Θεσσαλονίκης
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T.K.: 57010 Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310359450 Φαξ: 2310359451
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.agiaaikaterini.gr

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διεύθυνση: 18ο χλμ.οδού Θεσ/νίκης - Μηχανιώνας
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ T.K.: Νομός: Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2392071500

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διεύθυνση: 8ο χλμ. Λάρισας - Φαλάνης
Πόλη: ΛΑΡΙΣΑ T.K.: 40011 Νομός: Λαρίσης
Τηλέφωνο: 2410942100, 2410942101, 2410942102 Φαξ: 2410942103
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.agiafotini-clinic.gr

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διεύθυνση: Χρ.Σμύρνης 2
Πόλη: ΞΑΝΘΗ T.K.: 67100 Νομός: Ξάνθης
Τηλέφωνο: 2541026040

ΘΕΟΜΗΤΩΡ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Διεύθυνση: Ιερωνύμου 1α
Πόλη: ΚΟΜΟΤΗΝΗ T.K.: 69100 Νομός: Ροδόπης
Τηλέφωνο: 2531022834

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
Διεύθυνση: Μ.Μπότσαρη 76-78
Πόλη: ΧΑΝΙΑ T.K.: 73136 Νομός: Χανίων
Τηλέφωνο: 2821070800 Φαξ: 2821091140
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Site : www.iasishospital.gr

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση